Seria manualelor de științe-clasa a XI-a pentru elevi cu potențial

Seria manualelor de științe-clasa a XI-a pentru elevi cu potențial

Printr-o definiție generală, știința, reprezintă un sistem ordonat de cunoștințe care se ocupă cu studiul, cu cercetarea și cu interpretarea fenomenelor naturale, sociale și artificiale. Aceasta este împărțită în trei mari ramuri: științele naturii, care se ocupă cu studiul a tot ceea ce prin definiție se constituie a fi parte integrată din natură, iar materii precum biologia, chimia și fizica sunt cele care se încadrează în această categorie, științele sociale, în cadrul cărora încadrăm economia, psihologia și sociologia și în care subiecții discuțiilor sunt indivizii și societatea și ultima categorie o constituie științele formale, de unde fac parte matematica, logica, informatică și care ne familiarizează cu noi concepte abstracte.  Dar pentru a beneficia de o bună-asimilare a tuturor informațiilor, pe parcursul anilor de studiu, este, realmente, necesar să apelăm la un instrument didactic, care să ne ghideze pașii și să ne ajute să ne organizăm eficient învățarea.

        Realizate în conformitatea cu programa școlară și avizate de Ministerul Educației, manualele școlare de stiinte clasa 11 disponibile pe site-ul nostru. Prrezinta, într-o manieră sistematică, noțiunile pe care un elev trebuie să și le însușească pe parcursul celor două semestre de clasa a XI-a. Autorii acestora urmăresc ca manualele lor să răspundă celor trei direcții esențiale: să informeze, să ofere un conținutul informațional selectiv, organizându-l conform cerințelor programei și să ghideze învățarea în funcție de principiile didactice. Prin urmare, el este esențial atât în clasă, cât și acasă pentru reluarea anumitor pasaje în scopul fixării cunoștințelor predate la clasă, dar și pentru rezolvarea de exerciții.

        Obiectivele principale ale manualelor de clasa a XI-a sunt de a orienta educația spre observarea și interpretarea proceselor naturale, fizice sau chimice care au loc în mediu, spre înțelegerea impactului reciproc dintre mediul înconjurător și activitățile umane, a diferenței dintre gândirea logică și cea abstractă sau a ceea ce înseamnă libertate și eficiență economică, respectiv un comportament economic responsabil și activ etc. . De asemenea, se urmărește investigarea și interpretarea interdependențelor în și între sisteme biologice, fizice și chimice prin abordări inter-, pluri- și transdisciplinare, punerea în practică a cunoștințelor dobândite pe parcursul orelor de teorie în viața de zi cu zi, formarea unui comportament activ și responsabil în domeniul economic, protecției mediului și a unui stil de viață sănătos.

         Prin prezentarea acestor resurse didactice, noi ne propunem să realizeze o trecere în revistă a principalelor domenii și discipline ale științelor naturale, sociale și umane, în cadrul unui adevărat ghid ce permite abordarea diferitelor domenii aparținând acestora, prin intermediul teoriilor, autorilor și cercetătorilor. Economia, istoria, geografia, biologia, chimia, fizica, informatica, aria lingvistică (limba română, limba engleză, limba franceză, limba germană), religia conturează tabloul universului cunoașterii. În acest context, manualele contribuie semnificativ în întreg procesul de predare-învățare, ajutând, în primul rând elevul, iar mai apoi cadrul didactic, în desfășurarea și orientarea orei.

         Având în vedere vastitatea și complexitatea sferei de cercetare a domeniului științific, vă punem la dispoziție un număr tot atât de mare de manuale și auxiliare didactice de clasa a XI-a, aprobate de Ministerul Educației, pentru toate ciclurile primar, gimnazial sau liceal . Multitudinea de manuale alternative existente pe piață, și pe care le puteți găsi în Librăria Delfin, pornesc de la aceeași programă, dar un conținut diferit. Ceea ce este demn de apreciat, după părerea noastră, la lucrările acestea este capacitatea de sinteză a autorilor, care reușește să ofere, într-o manieră clară și accesibilă, esența științelor și a disciplinelor ce au ca obiect de studiu individul și mediul său natural și social.

          Răsfoind aceste cărți, cititorul va avea prilejul de a găsi informații dintre cele mai interesante și captivante care să-l fascineze și care să-l invite să reflecteze asupra propriei persoane, propriei existențe și chiar a propriului său viitor. Profesorul împreună cu elevii au libertatea de a alege cea mai potrivită variantă, care consideră că are un conținut cât mai eligibil și ușor de asimilat de către elevi, răspunzând, totodată, nevoilor acestora. Din orice categorie veți  face alegerea, orice instrument didactic veți comanda, noi vă garantăm că veți fi mulțumit.  

         Pentru a vă forma o idee și mai clară despre oricare dintre aceste manuale de științe de clasa a XI-a, vă rugăm să deschideți link-ul pe care vi l-am atașat, mai sus, în descriere.